Spájame sily
pre naše mestá

Ako potvrdenie nášho zámeru sme podpísali Memorandum o spolupráci a podpore otvoreného ekosystému inteligentnej samosprávy

Kto sme

Sme zástupcovia slovenských miest, univerzít a súkromných firiem. Uvedomujeme si potenciál moderných technológií pre naše samosprávy. Aby sme tento potenciál dokázali plne využiť, je potrebné vytvoriť jednotnú platformu, kde sa stretnú overené riešenia s nezávislým hodnotením a reálnymi potrebami slovenských miest.

Naša spoločná vízia

Sme presvedčení, že téma inteligentnej samosprávy predstavuje pre Slovensko výraznú príležitosť zvýšenia inovačného a exportného potenciálu krajiny. Rovnako veríme, že aktívna, otvorená a férová spolupráca všetkých zainteresovaných strán môže priniesť výrazne väčšie benefity ako pretrvávajúca roztrieštenosť a stagnácia. Našou spoločnou víziou je vytvoriť:

„Otvorený a spolupracujúci ekosystém zainteresovaných strán inteligentnej samosprávy podporujúci realizácie inteligentných riešení v mestách, obciach, vo funkčných (mestských) regiónoch a samosprávnych krajoch.“

Spoločne podporujeme nasledovné oblasti

v súlade s návrhom Akčného plánu inteligentnej samosprávy

Katalóg overených riešení

Výber a nasadzovanie riešení na základe objektívne overených prínosov pomocou zjednotenej ponuky

Technické
štandardy

Zabezpečenie jednotnej legislatívy a rovnosti podmienok vrátane férového a dostupného financovania

Vzdelávanie
a riadenie

Príprava metodiky a podpora dostatočného personálneho zabezpečenia projektov inteligentnej samosprávy 

Medzinárodná
spolupráca

Výmena skúsenosti medzi partnermi a neustále sledovanie nových trendov a inšpirácii v oblasti smart city riešení

Prečítajte si memorandum o spolupráci a podpore otvoreného ekosystému inteligentnej samosprávy

Podporte iniciatívu

otvoreného ekosystému inteligentných riešení samosprávy