Prípravný tím

Andrej Kóňa

Researcher (FSV UCM)

Heliodor Macko

CEO, SEAK, s.r.o.

Ján Masaryk

CEO, MAKERS s. r. o.

Juraj Tomlain

CEO
T-Industry, s.r.o.

Martin Noskovič

Smart City Representative,
ALAM, s.r.o.